Większość osób jest w stanie znaleźć w swoim ciele przynajmniej jeden element, którego nie akceptuje. Problemy w zakresie samoakceptacji dotyczą jednak nie tylko wyglądu. Mogą pojawić się też w sferze psychiki, umiejętności, rozwoju czy relacji interpersonalnych. Jak pracować nad samoakceptacją i dlaczego jest ona niezbędna w pracy nad osiągnięciem sukcesu osobistego?

Czym jest samoakceptacja?

Samoakceptacja została zdefiniowana przez American Psychological Association. Jest to względnie obiektywne uznanie własnych osiągnięć i zdolności przy jednoczesnym zaakceptowaniu swoich ograniczeń. Jest to jeden z podstawowych elementów składających się na zdrowie psychiczne, a bez niego praktycznie niemożliwe jest odczuwanie zadowolenia z życia.

Braki samoakceptacji często są widoczne już na pierwszy rzut oka. Osoby, które mają problemy w tym zakresie, często nie potrafią się konstruktywnie komunikować, nie są asertywne, zmagają się z trudnościami w zakresie uwagi i zaangażowania, a także są bardziej podatne na zaburzenia psychiczne. Mowa tu w szczególności o fobii społecznej. Pacjenci zgłaszający się do gabinetów w różnych miastach, m.in. w miastach takich, jak Gliwice, często zmagają się właśnie z nieumiejętnością zaakceptowania swojej osoby, która prowadzi do trudności w życiu prywatnym i zawodowym.

Jak pracować nad samoakceptacją?

Istnieje wiele różnych technik, które stanowią podstawę w zakresie budowania samoakceptacji.

  • Samoakceptacja w działaniu - podążaj za marzeniami z pewnością siebieUważność – jednym z docenianych sposobów pracy nad samoakceptacją jest praktykowanie uważności. Polega na dążeniu do osadzenia się w rzeczywistości, życia tu i teraz oraz pełnego postrzegania otaczającego nas świata. Uważność wiąże się z obserwowaniem swoich myśli i dążeniem do nieoceniającego odrywania się od wspomnień i od przewidywania przyszłości.
  • Akceptacja – warto wykonywać ćwiczenia wyobrażeniowe, które mają skutkować zrozumieniem swoich myśli, uczuć i działań i ich obserwowaniem. Ta technika wymaga tego, aby ich nie oceniać i nie dążyć do zmian i przeformułowań.
  • Odpowiedzialność i kontrola – samoakceptacja nie jest biernym obserwowaniem życia. Powinna wiązać się zarówno z przyjęciem siebie w całości, jak i dbaniem o rozwój, kontrolę nad życiem i dokonywanie rozważnych wyborów.
  • Asertywność – częścią samoakceptacji jest też asertywność. Należy szanować siebie i nie pozwolić na przekraczanie własnych granic przez inne osoby.
  • Kierowanie się wartościami – praca nad samoakceptacją polega też na poszukiwaniu swoich wartości. Wszelkie działania powinny być podejmowane z myślą o własnych potrzebach.
  • Określenie i realizowanie celów – przyczynia się do osiągnięcia poczucia spełnienia i zaakceptowania swojej osoby.

Samoakceptacja w życiu prywatnym i zawodowym

Na sukces składają się różne czynniki. Wśród nich warto wyróżnić m.in. dbanie o zdrowie. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i spanie na wygodnym materacu – np. ze sklepu abcsnu.pl – w dużym stopniu wpływają na samopoczucie. A jak wiadomo, brak energii i odczuwany dyskomfort nie sprzyjają osiąganiu wyznaczonych celów. Ważne jest też systematyczne i sumienne działanie oraz podejmowanie wyzwań z determinacją. Jednak wiele osób zapomina o tym, że niemożliwe jest efektywne realizowanie marzeń bez wcześniejszego wypracowania samoakceptacji.

Samoakceptacja jest źródłem pewności siebie i motywacji. Ułatwia też radzenie sobie z porażkami – daje wiarę we własną wartość i umiejętność przetrwania różnorodnych trudności. Osoby, które cenią siebie, a jednocześnie dobrze znają własne ograniczenia, są skłonne do podejmowania ryzyka (w rozsądnych granicach), a ukierunkowanie swoich działań jest dla nich z reguły łatwiejsze.

Samoakceptacja sprawia również, że opieranie samooceny na czynnikach zewnętrznych przestaje mieć miejsce. To wewnętrzny system moralny, indywidualne cele i wartości stają się wówczas swego rodzaju drogowskazem i podstawą do uznania siebie za wartościową osobę.

Pomoc psychologa w pracy nad samoakceptacją

Osoby doświadczające problemów w zakresie samoakceptacji mogą korzystać z pomocy psychologicznej, aby zbudować poczucie własnej wartości. Specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego wspierają ludzi w dążeniu do akceptowania siebie w całości, a jednocześnie ukierunkowują na budowanie pozytywnego obrazu swojej osoby.

W rozwijaniu samoakceptacji najlepiej sprawdza się terapia poznawczo-behawioralna (CBT) oraz akceptacji i zaangażowania (ACT). W gabinetach często wykonywane są różne ćwiczenia wyobrażeniowe, analizie poddaje się systemy wartości, a także przeformułowuje się przekonania na temat siebie i świata, będące źródłem myśli automatycznych.

Wiele osób potrzebuje psychoterapii, aby rzeczywiście nauczyć się samoakceptacji. Kluczowe jest bowiem zrozumienie siebie, swoich reakcji, a także odkrycie własnych pragnień. Umiejętność zdefiniowania podłoża zachowań, myśli i emocji sprawia, że zdecydowanie łatwiejsze staje się bycie dla siebie wyrozumiałym.

Pierwszym krokiem na drodze do realizacji marzeń powinna być właśnie praca nad samoakceptacją. Warto zaangażować się w techniki polecane przez psychologów, aby podnieść jakość swojego życia i zwiększyć prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu.

Przeczytaj też: Jak dbać o materac?